Assignments

Week Assignments Due date Submission Grade
21 September - 27 September De lenguaje verbal a lenguaje algebraico - -
28 September - 4 October Tarea 2 - -
5 October - 11 October Tarea nº 3 - -
Subir cuestionario aca !!! - -
19 October - 25 October Cuestioanrio - -
16 November - 22 November Guia de factorización Tuesday, 5 December 2006, 3:30 PM -
23 November - 29 November Evaluacion final - -